Minimum formy, maksimum treści

Ten projekt ukazuje najlepiej jak wiele miejsca znajduje się na – z pozoru niewielkim – kartoniku wizytówki. Tu staje się on bardzo dużą przestrzenią, na której mieści się zarówno duże logo firmy, jak i trzy znaczniki w dolnej części, nawiązujące do ikon: telefonu, poczty mailowej i strony WWW. Dzięki zastosowaniu druku wypukłego i precyzyjnemu odwzorowaniu szczegółów, są one bardzo wyraźne. Tło wizytówki stanowi barwiony w masie papier o subtelnej strukturze.